ინდივიდუალური მუშაობა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთან - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

ინდივიდუალური მუშაობა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთან

კურსის მიზანი:  სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების შეფასების, შესაბამისი მუშაობის დაგეგმვისა და მუშაობის წარმართვის სპეციფიკის გაცნობა.

სამიზნე ჯგუფი:
• სპეციალური საჭიროების ბავშვებთან და მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტები (ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი, მასწავლებელი, აღმზრდელი და ა.შ.);
• ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის სტუდენტები.

კურსის ხანგრძლივობა: 8 დღე, 48 საკონტაქტო საათი
კურსის სილაბუსი:  pdf

კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სატრენინგო კურსის
(ხანგრძლივობისა და შინაარსის) გარკვეული მოდიფიცირება  მსმენელთა საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგების მიზნით.  


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათებში შემდეგ ნომერზე 032 2 131644 ან მოგვწეროთ childrenofgeorgia1@gmail.com
Back to content