საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის სპეციფიკა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის სპეციფიკა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან

კურსის მიზანი:  იმ ასაკობრივი თავისებურებებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების გაცნობა, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა დაწესებულებებში საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვისა და წარმართვისათვის.  

სამიზნე ჯგუფი:

  • სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტები (ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, ძიძა და ა.შ.);

  • პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები.


კურსის ხანგრძლივობა: 5 დღე, 30 საკონტაქტო საათი
კურსის სილაბუსი:  pdf

კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, ორგანიზაციას გააჩნია მოქნილობა შესთავაზოს მათ გაზრდილი, ან შემცირებული სატრენინგო დღეები და ფოკუსი გააკეთოს ჯგუფისათვის აქტუალურ საკითხებზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათებში შემდეგ ნომერზე 032 2 131644 ან მოგვწეროთ childrenofgeorgia1@gmail.com
Back to content